Current Date : 5/9/2021 ???? ???? |  ?????? ???????  |  ???? ?? ?? |  ?????? ?? ?????? 
 English  |  Persian

????? ????? ???? ???? ??????/ ?????????? ?????(??? ????? ??????? ???? ???? ???????)   

Quick Link
?? ???? ???????  ?
??? ??? ?????  ?
????? ???? ??  ?     
?????? ??  ?     
?????????? ??????  ?     
??? ??? ???? ?????  ?     
????? ????? ??  ?     
????????????? ?????     
???? ??????  ?
????????  ?
?????? ???  ?
?????? ?????????  ?     
?????????????  ?     
?????????  ?     
???????? ??????????  ?     
??? ???????  ?     
???????  ?     
????? ?? ???????  □
???
?????

????? ????

In fact, handbags replica knows that the high imitation gucci replica handbags is very deep, mixed with fish and dragons, and there are many hermes replica handbags. It may be replica handbags of styles ranging from a few hundred to hermes replica .
 

 

????? ??? : 30/09/1392

گردهمایی فاخران عرصه هنر در کنسرواتوار تهران 

  فاخران عرصه موسیقی تئاتر ،شعر و ادب،خطاطی و صنایع دستی هفته گذشته گرد هم آمدند تا علاوه بر اجرای موسیقی زنده توسط دانشجویان و برنامه ای جهت تقدیر و تشکر از این اساتید در محفلی صمیمانه برای نقد موسیقی کشور شرکت کنند.کنسرواتوار تهران و موسسه آموزش عالی نهاوند در هفته ای که گذشت پذیرای اساطیری از رشته های مختلف هنری در کشور بود که سال هاست در کنار مردم و برای مردم کشورمان زندگی کرده اند.هنرمندانی که روح لطیف حساس و طغیانگرشان همیشه در پی پیشبرد و شناساندن هنر اصیل ایرانی به جوانان کشور است. در همین راستا پس از اجرای برنامه های مذکور نشست صمیمی با حضور دکتر بهزاد معافی(رئیس موسسه آموزش عالی نهاوند/کنسرواتوار تهران)،دکتر علی معافی(معاونت کنسرواتوار تهران)اساتیدی چون داریوش ارجمند،بهروز بقایی،دکتر مسعود عبدالوند،سعید قاضی،مهندس ایرج حسابی،روح الله خوشکام،رسول مرادی،سید مهدی دریابایی،فرهاد پورآذر،مجتبی سبزه،فیروزه نوری جلالی و مریم عبدالوند برگزار شد.


 
پرداختن به مشکلات موسیقی و راهکارهایی برای پرهیز از تلفیق موسیقی غرب با موسیقی سنتی ایران همچنین ضعف های سالن های اجرای موسیقی،عدم پرداخت مفید و موثر به موسیقی به عنوان یکی از ارزشمندترین هنرهای جهانی و ... از محورهای این نشست صمیمانه بود

آنچه مسلم است موسیقی زبانی است گویا و به قول استاد ارجمند آنجا که زبان از گفتار قاصر است موسیقی آغاز می شوددر نتیجه می توان گفت موسیقی با تمام رشته های هنری مرتبط است و کاربردهای وسیع و گسترده آن در تمام ابعاد زندگی بشری نمایان است. در کشوری مانند ایران که موسیقی در تارپود فرهنگ آن تنیده شده است الزام آن وجود دارد تا مسئولان مربوطه بیش از پیش به موسیقی به عنوان رشته ای جدی در عرصه هنر و فرهنگ ایران بپردازند تا بتوانیم آن را به درستی به جهانیان بشناسانیم.


???? ? ????? ???    :   

 
  ????? ???? ????   ??? ?????????   ????? ???? ????
 

88913010  (021)98+ ?????? ??????? ??? ? ?????? ?????? ????? ???? ????? ? ????? ?? ?? ????? ? ??????? 299
info@TehranConservatory.ir CopyRight ? 2007 All Right Reserved Tehran Conservatory of Music  
Web Design : Ati Net Co .   Programmer : Hassan Rashidi
JavaScript Free Code JavaScript Free Code JavaScript Free Code