نقشه سايت     لينکستان      ارتباط با ما
جستجو   

صفحه اصلي » اطلاعات عمومي » معاونت آموزشي

   
اطلاعات عمومي
معرفي مؤسسه
معرفي اساتيد
امکانات مؤسسه
معرفي دپارتمانها
معرفي دروس
 

» مقدمه

به استناد مصوبه چهارصد و سيزدهمين جلسه مورخ 14/11/1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، و بر طبق مجوز قطعي، موسسه آموزش عالي آزاد نهاوند با استعانت از خداوند متعال و در راستاي اعتلاي فرهنگ ايران اسلامي، در چهارچوب مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جمهوري اسلامي ايران به منظور اجراي اهداف مندرج در آئين نامه موسسات آموزش عالي آزاد شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري فعاليت مي نمايد.
دوره هاي ارائه شده در موسسه آموزش عالي آزاد نهاوند همگي نياز مبرم کشور ماست و برخي از اين دوره ها در کشور تا بحال اجرا نشده است.
اين موسسه به بهره گيري از اساتيد و هنرمندان برجسته کشور که همگي داراي مدرک تحصيلي فوق ليسانس و دکترا يا داراي نشان هاي درجه يک و دو هنري بوده و همگي مورد تأييد وزارت علوم،تحقيقات و فناوري هستند و همچنين کادر هيئت موسس خود مي کوشد تا در راستاي اهداف خود بهترين خدمات آموزشي را در ايران ارائه نمايد و خوشبختانه با استقبال روزافزون از سوي جوانان و جامعه علمي و هنري مواجه شده است.

توسعه آموزش هاي عالي و به کار گيري روش هاي نوين آموزشي همچون آموزش هاي مجازي،علمي – کاربردي و آموزش هاي تخصصي عالي آزاد نشان از رويکرد سياست هاي آموزشي کشور در جهت تربيت افرادي توانمند و متخصص در حوزه هاي گوناگون علم ،هنر و فناوري به دور از مدرک گرايي دارد چراکه جامعه امروز کشور عزيز ما بيش از هر زمان ديگر به دليل قرار گيري در بزرگراه توسعه نيازمند دانش آموختگان حرفه اي و متخصصين کارا و توانمند در عرصه هاي هنر و فناوري است.
کارايي راهبردهاي توسعه هنر،علم و فناوري در جهان آتي مستلزم آن است که جوامع، همبسته و وابسته به هم در دانش و هنر جهاني سهيم شوند.
متاسفانه وجود فضايي بزرگ نمايي شده در اهميت کسب مدارک دانشگاهي از سوي مراجع جذب کننده دانش آموختگان دانشگاه ها (اعم از بخش دولتي و بخش خصوصي) و نيز ايجاد يک فرهنگ تصنعي در ارزشگذاري به مدارک، باعث گرايش شديد جوانان به مدارک رسمي دانشگاهي گرديده است. از سوي ديگر طولاني بودن فاصله بين تصميم گيري تا مرحله اجرا در بدنه آموزش عالي کشور و عدم ثبات سياستگذاري آموزشي در سطح کلان، باعث کندي در فرآيند به روز رساني و بازنگري برنامه هاي درسي و آموزشي دانشگاهي مي شوند.
اين موارد از جمله دلايل اساسي است که دانش آموختگان امروز دانشگاهي را در جايگاه واقعي تأثير گذاري خود در سطح جامعه قرار نمي دهد و اين مساله در آموزش هنر و به خصوص موسيقي کاملا مشهود است. بنابراين فراهم نمودن بسترهايي که بتوان به سرعت و متناسب با نياز هر بخش از جامعه، آموزشي مؤثر و کارا را طراحي و ارائه نمايد، از ضروريات بنيادين آموزش عالي است که خوشبختانه اکنون اين مهم در سياست هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پيش بيني و تحت عنوان آموزش هاي عالي آزاد ايجاد گرديده است.
معرفي موسسه و دوره هاي آموزش عالي آزاد
به منظور تداوم بخشيدن و همگاني کردن آموزش عالي، که از مسئوليتهاي اساسي وزارت علوم تحقيقات و فناوري است، موسسات آموزش عالي آزاد، بر اساس آئين نامه نحوه تأسيس و فعاليت موسسات آموزش عالي آزاد مصوب مورخ 10/5/1377 شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تأسيس مي شود.
دوره هاي آموزش عالي آزاد انواع زير است:
1- آموزش تکميلي براي دانش آموختگان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي
2- آموزش تخصصي متناسب با نياز بازار کار
3- آموزش مورد نياز و علاقه آحاد جامعه
4- آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمانهاي دولتي و غيردولتي
معرفي دوره هاي آموزش عالي آزاد که در سطح عالي (بالاتر از ديپلم) برگزار مي شود، به منظور تأمين اهداف زير ايجاد شده اند:
آموزشعالي آزاد، آموزشي بالاتر از سطح متوسطه است که با هدف تعميم و توسعه آموزشعالي کاربردي و تخصصي، کاهش تقاضاي اجتماعي براي ورود به آموزش عالي رسمي و ارائه آموزشهاي مداوم براي دانشآموختگان دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالي برگزار مي شود و شامل موارد زير است :
1 - آموزشهاي حرفه اي و تخصصي مورد نياز سازمانها، نهادها و صنايع
2 - بازآموزي و آموزشهاي تكميلي بري دانش آموختگان دانشگاه ها
3 - آموزشهاي تكميلي براي دانشجويان
4 - آموزشهاي ضمن خدمت مديران و كاركنان سازمانهاي دولتي و غير دولتي
5 - آموزشهاي تخصصي مورد نياز بازار كار و جامعه
6 - آموزشهاي عمومي شهر و شهروند

اطلاعات عمومي
معرفي مؤسسه
معرفي اساتيد
امکانات مؤسسه
معرفي دپارتمانها
معرفي دروس

 


        فرمها :

 


  


 

 

 

 

 

 

   
اين سايت توسط شركت آتي نت  طراحي گرديده است .
برنامه نويس     :  حسن رشيدي